Bačvarija i destilerija PEPEL-CO http://www.bacvarija-destilerija-pepel-co.hr Prva Hrvatska bačvarija i destilerija Pepel -Co Prvi Hrvatski viski Pepel N° 1 Hrastove bačve sa viskijem 1.5 Lit, 3 Lit, 5 Lit, 7 Lit First Croatian oak barrel makers and whisky distillery Single barrel grain whisky hr Hrastove bačve prazne-pune / Oak barrels empty - whisky filled http://www.bacvarija-destilerija-pepel-co.hr/o/oprema-i-dijelovi/hrastove-bacve-prazne-pune-oak-barrels-empty-whisky-filled/24663

Bačve od slavonskog hrasta tradicionalne savijene na vatri (sa čepom, pipom i postoljem).

Prazne hrastove bačve / 5 Lit, 10 Lit, 15 Lit, 25 Lit

BRAND Pepel N° 1 Prvi Hrvatski viski

Pepel No 1 Single barrel 0.7 L = 100,00 HRK

Hrastove bačve sa prvim Hrvatskim viskijem / 1.5 L, 3 L, 5 L, 7 L, 10 L, 15 L 

Volumen (L)

Visina (cm)

Promjer u glavi (cm)

Promjer u trbuhu (cm)

Cijena HRK / EUR

Dostava HR

5

26

20

25

400,00 51,00

70,00

10

35

25

30

450,00

58,00

70,00

15

40

28

33

500,00

65,00

70,oo

25

46

32

40

550,00

73,00

90,00

1.5 L (viski)

15

17

20

350,00

48,00

80,00

3 L (viski)

23

23

26

500,00

70,00

90,00

5 L (viski)

26

20

25

800,00

100,00

90,00

7 L (viski)

27

23

26

900,00

118,00

90,00